onsdag, augusti 23, 2017

Tips! Så här kan du nystarta ditt sparande efter semestern

Kan du inte läsa mejlet, klicka här
Starta igång ett sparande som sköter sig självt under hösten
Efter sommarens ledighet vill många köra igång sitt sparande med full energi. Att förutspå hur aktier och fonder kommer att röra sig i pris är väldigt svårt. Gör det enkelt för dig och sprid dina köp över året med ett månadssparande. Då köper du i både uppgång som nedgång, vilket i sin tur ger en jämnare utveckling i portföljen.
Populäraste aktierna
Hitta aktier genom att se hur andra framgångsrika investerare och kunder gör. Eller är det någon av våra andra färdiga listor som intresserar dig mer i jakten på nya favoriter?
Populäraste fonderna
Undrar du också vilken fond du borde köpa? Låt andras köp inspirera dig. Här har vi samlat topplistor över våra kunders vanligaste fondsparanden och andra tips på hur du kan hitta rätt fonder för dig.
Dags att flyttstäda? Samla ditt sparande på ett ställe
Vill du få en bättre överblick över hela ditt sparande? Flytta din ISK från annan bank till oss, snabbt och enkelt direkt på sajten.
Claes Hembergs 5 tips för ett bättre sparande
Hur startar man igång efter semestern? Hur ökar man takten? Claes ger dig 5 tips på sin blogg. De första tipsen är redan ute – håll koll här så att du inte missar nästa tips.
Spendera en #Uppesittarkväll med Nicklas och Philip

Inför varje löning kan du följa Nicklas Andersson och Philip Scholtzé i samarbete med Unga Aktiesparare när de diskuterar sina kommande aktieköp just den månaden. Vad kommer du investera i? Under hashtagen #Uppesittarkväll kan du dela med dig av dina tankar och frågor.

Missa inte nästa avsnitt 24 augusti kl 20.00

Nyhet! Nu kan du överföra pengar mellan dina egna Avanzakonton även på kvällar och helger. Nya överföringstider är: vardagar 7.00-23.00 och helger 8.00-23.00.

Var det här relevant information för dig?
Vill du ha hjälp?

Frågor och svar
Här kan du själv hitta svaren på dina frågor

Skicka ett meddelande

08-562 250 00
Måndag - torsdag 08.30 - 20.00
Fredag 08.30 - 17.30
Ladda ner vår app
iOS | Android
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Du får det här mejlet för att du är registrerad som kund hos Avanza. Vill du inte längre ha mejlutskick från oss?

Klicka här för att avanmäla dig

Om cookies

söndag, juni 11, 2017

Nu höjer vi räntan till 0,7% på Sparkonto+

Kan du inte läsa mejlet, klicka här
Nu höjer vi räntan till 0,7% på Sparkonto+
Vet du inte hur du ska investera dina pengar just nu? Eller har du ett sparkonto med dålig ränta idag? Få ränta på pengarna medan de vilar. Nu höjer vi räntan för Sparkonto+ Collector och Sparkonto+ Nordax till 0,7% med rörlig ränta. Du kan självklart ta ut dina pengar när du vill, utan avgifter. Sparkonto+ passar extra bra för dig som har oinvesterade pengar på ett aktie- och fondkonto.
Håll koll och handla direkt i appen
Med våra appar kan du snabbt och enkelt hålla koll på dina investeringar och handla var du än är. Självklart kan du även följa börsen och ta del av de senaste ekonominyheterna. Ladda ner den i Appstore eller Google Play.
Vill du ha hjälp?

Frågor och svar
Här kan du själv hitta svaren på dina frågor

Skicka ett meddelande

08-562 250 00
Måndag - torsdag 08.30 - 20.00
Fredag 08.30 - 17.30
Ladda ner vår app
iOS | Android
Räntan som anges är årlig effektiv ränta. Kontot omfattas av statlig insättningsgaranti.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Du får det här mejlet för att du är registrerad som kund hos Avanza. Vill du inte längre ha mejlutskick från oss?

Klicka här för att avanmäla dig

Om cookies

torsdag, augusti 28, 2014

Gör barnkonventionen till svensk lag

Miljöpartiet de gröna har i över trettio år kämpat för ett miljövänligt, solidariskt och hållbart Sverige. Vi är del av en global rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vår ideologi har en trefaldig solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, med världens alla människor samt med kommande generationer.

Det är därför självklart att Miljöpartiet har drivit frågan om att ratificera barnkonventionen  till svensk lag i många år och anser att det är förbluffande hur den borgerliga regeringen har segdragit frågan. Vi ser fram emot resultaten av sittande utredning om hur detta ska genomföras, som ska bli klar mars 2015. Vi anser också att Sverige ska ratificera tilläggsprotokollet om barns klagorätt. Protokollen ger barn, eller deras ombud, möjlighet att lämna in klagomål till FN:s kommitté för barnets rättigheter om deras rättigheter blivit kränkta och de inte har haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet, (läs mer http://www.ecpat.se/barn-i-sverige-rattslosa-nar-klagoratt-for-krankningar-saknas).

Dagens barn är morgondagens vuxna och de beslut som fattas i dag kommer få påverkan för många kommande generationer. Det är därför självklart att barn ska ges en möjlighet att få sin röst hörda vid beslut som påverkar dem.


Bli medlem och utforma framtiden – http://mp.se/blimedlem
Byt politik - inte klimat - http://mp.se/klimat
Miljöpartiet på Gotland - http://www.mp.se/gotland

onsdag, juli 02, 2014

Turer för Bunge Ducker 1:64

Det har varit en hel del diskussion om politikens del i området runt Ojnareskogen och vill därför berätta om mina erfarenheter i ärendet.

För min del fick jag information om planerna för Bunge Ducker 1:64 år 2006 när jag träffade engagerade människor i området, som sedan kom att arbeta för "Bevara Ojnareskogen", för första gången. Jag och Stefaan åkte upp till Fleringe och fick information om vad som var på gång. Jag trodde inte detta skulle vara upptakten av en mycket seglivad process såväl politisk som i domstol.

Ärendet Bunge Ducker 1:64 har kantats av ett antal märkliga processer och politiska beslut som jag här ska försöka redogöra för. Den som säger att politiken inte har något att göra med hur domstolen dömer har fel enligt mig.

1) Länsstyrelsen hade 2005 tagit fram en rangordnad lista på blivande Natura2000 områden på Gotland. Mest skyddsvärt område och därmed överst på listan var "ojnaremyr".
Riksdagsledamoten Karin Svensson-Smith berättade för mig att miljöministern Mona Sahlin (S) tagit bort området "Ojnaremyr", efter framgångsrik lobbying av kalkindustrin på Gotland. Det föreslagna området som Nordkalk vill exploatera ligger dikt an mot ett annat Natur2000 område, nämligen Brantings haid. Om ojnaremyr blivit Natura2000-område så hade det inte funnits någon chans för Nordkalk att få tillstånd att bryta kalk.

2) Den första gången som Tekniska nämnden hade upp ärendet var i augusti 2008 när vi delegerade till arbetsutskottet (TNAU) att fatta beslut i ärenden om SMA och Nordkalk. (En delegation som jag idag ångrar). Vi fick handlingar inför det mötet som var mycket tydliga med att detta var ett riskprojekt för vattnet. På den tiden var jag bara ersättare i TNAU och fick därför inte delta på mötet. Det framkom att TNAU hade en gemensam dragning med Plan- och bostadskommittén i detta ärende och att detta faktum påverkade utgången på deras beslut. Det var inte "vattnet främst" som var ledordet, snarare "jobben främst". TNs beslut skickades sedan till dåvarande kommunstyrelsen för vidarebefordran till domstolen, vilket sedan dess har varit Region Gotlands förfarande, alltså att TN inte är egen remissinstans utan att TN skickar ett förslag till beslut till regionstyrelsen.

3) Under junisammanträdet 2009 kom ärendet tillbaka på sittande möte (som en extra punkt på dagordningen) för nytt ställningstagande till Bunge Ducker 1:64. INGA handlingar fanns att läsa inför vårt beslut så det var omöjligt att ha en ordentlig diskussion om vad som skulle beslutas. Senare framkom det uppgifter att det fanns handlingar som inte visades för nämnden. När jag konfronterade ordföranden Kjell Skalberg (C) medgav han att det fanns handlingar. Jag har aldrig varit med om att liknande förfarande under de 11 år som jag har varit politisk aktiv.

4) Regeringen stiftar lagar som domstolar sedan tolkar. Det som skedde år 2009 var att den sk stoppregeln i miljöbalken togs bort av regeringen detta bara någon månad innan beslutet fattades i ärendet. Det var först då det fanns en möjlighet för Nordkalk att få tillstånd för brytning, vilket de också fick domstolen. Stoppregeln lydde: "Om verksamheten föranleder stor skada på människors hälsa eller miljön, men följer tidigare paragrafer, får den inte bedrivas." Den meningen finns alltså inte längre i miljöbalken.

Under denna mandatperiod, när jag är vice ordförande i TN, har jag verkligen försök få transparens i detta ärende vilket jag tycker har lyckats ganska bra med. Ett av de stora problemen i detta ärende har varit att remissvar måste ske med kort varsel och under sommaren vilket har gjort det mycket svårarbetat för både tjänstepersoner och politiker.

Det som inte känns bra nu för Region Gotland är två saker; för det första att regionstyrelsen har kapitulerat i denna fråga och inte kommer att få vara remissinstans längre, eftersom majoriteten i RS valde att inte överklaga det senast beslutet eftersom de ansåg att jobben är viktigare än vattnet. För det andra att vi i TN inte har lyckats få fram vattenskyddsområdet för Bästeträsk som ska användas som dricksvatten av regionen från nästa år!

Bli medlem och utforma framtiden – http://mp.se/blimedlem
Byt politik - inte klimat - http://mp.se/klimat
Miljöpartiet på Gotland - http://www.mp.se/gotland

söndag, maj 04, 2014

Vattnet är avgörande för framtiden

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Under vissa delar av året råder vattenbrist och många enskilda brunnar får anmärkningar på kvalitén på vattnet. Vi behöver säkra tillgången på tillräckligt med sötvatten av bra kvalité. 
MP strävar efter lösningar som liknar naturen och dess kretslopp. Vårt mål är ett samhälle med giftfria och slutna kretslopp. Samtidigt har vi ett särskilt utsatt läge på Gotland varför olika lösningar kan bli mer eller mindre kretsloppsanpassade när det gäller att säkra tillgång till vatten och kunna rena det innan det når Östersjön. 

Följande principer anser vi måste gälla.
  • Vi ska hushålla med vårt dricksvatten.
  • Vi ska ha ett starkt skydd för våra vattentäkter så att dessa inte förorenas av bekämpningsmedel eller förstörs av kalkbrott på olämpliga platser
  • Avloppsvatten ska renas på effektivaste sätt och ses som en resurs som sedan kan användas igen

De VA-ledningar och vattenverk som redan är i drift behöver underhållas och förbättras. Gamla trasiga rör leder till stora akuta problem som kostar mycket pengar att åtgärda. MP har motionerat om en dagvattenstrategi vilken nu arbetas fram. Den behövs för hur vi hanterar dagvattnet både när det gäller inläckande dagvatten i rören, men också för hur vi kan undvika att dagvatten blandas med toalettvatten till våra reningsverk. 

Även om vi utifrån de naturliga förutsättningarna på Gotland ser ett behov av en utbyggd VA-infrastruktur, så vill vi undvika en ensidig inriktning på kostsamma, energiberoende, storskaliga och tekniska vatten- och avloppslösningar. Mer resurser måste riktas till den naturliga grundvattenbildningen. Detta är viktigt för de som inte kommer att kunna anslutas till kommunalt VA, för lantbrukare beroende av stora volymer vatten till djur och odling, för den biologiska mångfalden och för att minimera konsekvenser av klimatförändringarna. Försöksprojekt i exempel Gammelgarn har visat goda resultat där man genom dammar och diken lyckades fördröja vattnets avrinning med ökad grundvattenbildning och fyllda brunnar som följd. 

Nyligen behandlades en ny VA-plan i regionfullmäktige. Planen innehåller förslag på en eventuell framtida avsaltningsanläggning för Östersjövatten i Visby. Det krävs ordentliga konsekvensanalyser när det gäller kvalité, energiförbrukning, övrig miljöpåverkan och kostnadseffektivitet samt alternativen innan det kan anses vara en framtida lösning. Vi lägger särskilt stor vikt vid att kommande utredningar och tankar omfattar ordentliga medborgardialoger. 

Bli medlem och utforma framtiden – http://mp.se/blimedlem
Byt politik - inte klimat - http://mp.se/klimat
Miljöpartiet på Gotland - http://www.mp.se/gotland

måndag, augusti 26, 2013

Södra hällarna


Den senaste tiden har det blivit en debatt om Södra hällarna igen. Folkpartisten Mats-Ola Rödén har på insändarsidorna fått för sig att det bästa för Södra hällarna är att låta området växa igen. Detta måste vara hans åsikt eftersom han ifrågasätter att Tekniska nämnden beslutat om att använda de 300 000 kr, för tillgängliggörande och skötsel av området, som nämnden har erhållit från Regionfullmäktige (RF). Orsaken till det beslutet att använda pengarna är den långdragna tvisten som Mats-Ola och hans kamrater Lars Thomsson och Håkan Ornsjö har orsakat efter deras överklagande av beslutet som RF tog i vintras. 

Den som inte har hängt med i alla turer får här en kort resumé: RF beslutade i februari att Södra hällarna skulle bli ett kommunalt naturreservat. De tre, som alla sitter eller har suttit i Byggnadsnämnden (BN) och i RF, överklagade. De fick avslag på sitt överklagande. De vet av sin bakgrund i BN att när ett överklaganden kommer ska de skriva på det sk delgivningsbeslutet och därefter har de tre veckor på sig att bestämma sig på om de vill överklaga det beslutet. Efter mer än en månad skrev de till slut på delgivningsbeslutet och bestämde sig att överklaga till nästa instans. 

Under dessa månader, som nu blivit ett halvår, har inget gjort med området och därför börjar det växa igen. Under debatten i RF var alla partier överens om att Södra hällarna är ett mycket bra strövområde, för att behålla detta är det rimligt att området sköts och det kostar en del pengar. Så jag blev mycket förvånad när oppositionen inte längre tycker att området ska få kosta någonting utan bara ska förväxa.


Bli medlem och utforma framtiden – http://mp.se/blimedlem
Byt politik - inte klimat - http://mp.se/klimat
Miljöpartiet på Gotland - http://www.mp.se/gotland

Oljeborrning

Jag tycker det är helt oacceptabelt att ett företag (Gripen Oil&Gas) kan komma till Gotland och börja borra efter olja. Se reportage här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5626774 Jag ser problem av minst tre olika anledningar. För det första är Gotland en ön som har höga miljömål och miljövisioner. Vi kallar oss ekokommun. Politiskt vill vi att denna generation ska minska våra fossila utsläpp till noll vilket är något som behövs för att hejda klimatförändringarna. Det andra kommer som en följd av det första, Regionen har på alla sätt velat stoppa letandet efter olja på Gotland. Det är myndigheten Bergsstaten som ger tillstånd för oljeletning och de verkar inte lyssna på vad vi har att säga. Den tredje anledningen är den risk som finns för förorening av omgivningen, framförallt för enskilda vattenbrunnar, men även för den störning i naturen som sker vid ett ev kemikalie- eller oljeläckage. 

Så snälla Gripen Oil&Gas satsa på förnybara bränslen istället, biogas är framtiden. Låt den fossila oljan stanna kvar i marken; för klimatet och miljöns skull.


Bli medlem och utforma framtiden – http://mp.se/blimedlem
Byt politik - inte klimat - http://mp.se/klimat
Miljöpartiet på Gotland - http://www.mp.se/gotland